Dragen van prematuur geboren baby's (voor draagconsulenten)

Uitgebreide cursusinformatie

Details

Algemene informatie

Deze cursus is bedoeld voor ervaren draagconsulenten zonder zorgachtergrond met te vroeg geboren baby's, die meer willen leren over het dragen van deze kwetsbare kinderen.

Een draagconsult voor een te vroeg geboren baby vraagt meer kennis en vaardigheden van de consulent dan een regulier consult. Deze cursus biedt deze kennis en vaardigheden, geeft inzicht in het eigen handelen en handvatten voor het inrichten van zo'n consult met kwetsbare kinderen en hun ouders.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij zeer kritisch kunnen en durven kijken naar hun eigen handelen en knoopvaardigheid, en dat van mede-deelnemers.