Cursus voor draagconsulenten

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op
Dinsdag 13 februari 2018 -VOL-
Zaterdag 10 maart

Duur: 1 dag

Plaats: Zwolle (de Enk 13 februari, Dijkmoment 10 maart)

Lestijden: van 9.15 tot 17.00

Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 20

Kosten: 125 euro
Inclusief lunch, catering en certificaat

Zelf meenemen: kleine pop, dunne doek maat 5,6,of 7, rekbare doek.

Docenten: Anneke Westhoff, Drs.Wendy Haisma

Cursus 'Dragen van prematuur geboren baby's'

Deze cursus is bedoeld voor ervaren draagconsulenten die meer willen leren over het dragen van prematuur geboren baby's.

Een draagconsult voor een te vroeg geboren baby vraagt meer kennis en vaardigheden van de consulent dan een regulier consult. Deze cursus biedt deze kennis en vaardigheden, geeft inzicht in het eigen handelen en handvatten voor het inrichten van zo'n consult met kwetsbare kinderen en hun ouders.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij zeer kritisch kunnen en durven kijken naar hun eigen handelen en knoopvaardigheid, en dat van mede-deelnemers.

Tijdens deze cursusdag komen aan de orde:
- specifieke kenmerken van prematuur geboren baby's, o.a. fysiek,
 motorisch en psychosociaal
- specifieke aandachtspunten voor consulten in ziekenhuis en thuis
- knoopvaardigheid met geweven en rekbare doek
- dragen van zeer kleine baby's
- roterend hanteren
- Verschillende (buidel en draag-)materialen voor prematuur geboren
 baby's
- casuïstiek

De deelnemers aan de module:
- worden bekend met de specifieke behoeften van te vroeg geboren baby's
- worden bekend met buidel- en draagsystemen en draagtechnieken voor te vroeg geboren baby's
- verkrijgen de kennis om het dragen verantwoord in te zetten bij te vroeg geboren baby's
- verkrijgen inzicht in hun eigen draagtechniek
- leren roterend hanteren in te zetten bij het dragen
- verkrijgen inzicht in geldende waarden en normen voor consulten thuis en in het ziekenhuis bij kwetsbare baby's
- leren inschatten wanneer het adviseren over dragen binnen het consulentschap past, en wanneer niet

De cursus start om 9.15 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur.

Kosten: 125 euro (inclusief lunch en cursusreader)

Locatie: Dijkmoment Zwolle

Vereisten voor deelname: Minimaal 1 jaar actief als consulent, bij voorkeur ruime ervaring met consulten en/of een vervolgcursus Draagconsulent gevolgd.

Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 20.

Zelf meenemen: kleine draagpop (39 of 47 centimeter),rekbare doek, dunne geweven draagdoek maat 5, 6 of 7.

Accreditatie: voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de Vereniging van Draagdoekconsulenten.

De cursus wordt gegeven door Anneke Westhoff (trainer Zorgdragen, kinderfysiotherapeut en kinderfysiotherapeutisch draagconsulent) en Wendy Haisma (trainer Zorgdragen en draagconsulent).